Consortiul de Inginerie Economica – CIER, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, mai 2007

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca a organizat si gazduit in perioada 17 mai - 18 mai 2007 intrunirea CONSORTIULUI DE INGINERIE ECONOMICA DIN ROMANIA (CIER).

CIER este o asociatie avand caracter consultativ, fara personalitate juridica, care reuneste intr-o singura structura orizontala facultatile, catedrele sau grupurile de cadre didactice asociate invatamantului de inginerie economica din Romania, avand urmatoarele obiective:

- corelarea eforturilor catedrelor si colectivelor de specialisti in vederea afirmarii si dezvoltarii invatamantului de inginerie economica si a amplificarii impactului acestuia asupra opiniei publice;

- sa asigure acreditarea CIER ca organ consultativ al Ministerului Educatiei Nationale in domeniul ingineriei economice;

- includerea profesiei de inginer economist ca profesie distincta - diferita de profesia de inginer sau economist - in nomenclatorul de profesii al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, pentru a elimina statutul profesional actual si ambiguu al absolventilor;

- stabilirea unei ramuri distincte pentru pregatirea prin doctorat.

Discutiile din cadrul intalnirii s-au axat pe urmatoarele subiecte:

- particularitati ale admiterii in invatamantul superior de profil INGINERIE SI MANAGEMENT – prof.dr. Emilian MERCE;

- situatia organizatiei studentesti ESTIM;

- discutii privind continutul lucrarilor de licenta pentru domeniul Inginerie si Management la absolventii de 4 ani;

- schimb de opinii privind masteratele, studiile de aprofundare si respectiv complementare/interdisciplinare in care se va implica domeniul Inginerie si Management;

- intentie de proiect pentru atragerea de fonduri europene, proiect in care sa fie incluse si alte universitati doritoare – UTCN.